Taneční skupina NADOTEK byla založena v roce 2015 tanečnicemi skupiny Primavera. Otevíráme taneční svět dětem, studentům, dospělým na pravidelných tanečních hodinách. Soustředíme se na rozvíjení současné Metody Duncan aktivní tvorbou, kdy se otevíráme novým inspiracím a vzděláváme se v oblasti tance. Spolupracujeme s hudebníky a dalšími umělci. Snažíme se podporovat zájem veřejnosti o tanec prostřednictvím divadelních představení, vzdělávacích workshopů, site-specific představení, přijímáním nových členů. Přijďte mezi nás, jste vítáni.

V Taneční skupině NADOTEK jsme převážně žačky Hany Pivcové, která v roce 1989 založila taneční skupinu Primavera. Hana Pivcová je osobností, která dokázala jako pedagožka a choreografka otevřít taneční svět bez výběru mnoha dětem a rozvinout jejich tvůrčí potenciál, který si děti odnášely do svého života. V Primaveře jsme některé z nás vyrůstaly a dlouhá léta umělecky a pedagogicky působily. V roce 2015 se část skupiny Primavera osamostatnila a založila taneční skupinu NADOTEK.

Naše kořeny vycházejí z filozofie Isadory Duncan a její metody. U nás byla Metoda Duncan rozvíjena především zásluhou Jarmily Jeřábkové a dále jejími žačkami Evou Blažíčkovou (Studio komorního tance, Konzervatoř Duncan centre), Lubou Eremiášovou-Giles (pedagožka v Anglii), Jaroslavou Hojtašovou (Taneční skupina Bosí), Hanou Pivcovou (Taneční skupina Primavera), Marií Svobodovou (pedagožka ve Vídni) a Živanou Vajsarovou (Taneční skupina Jaro) a dnes již dalšími generacemi. Uměleckou štafetu Jarmila Jeřábková v roce 1975 oficiálně předala Evě Blažíčkové. V roce 1992 Eva Blažíčková založila Konzervatoř Duncan centre, kde je dnes na profesionální úrovni rozvíjena a vyučována současná Metoda Duncan. V roce 2016 založila Eva Blažíčková Duncan institut, který podporuje současné taneční umění a soudobou českou vážnou hudbu a zároveň šíří a přibližuje jejich specifickou uměleckou kvalitu odborné i široké veřejnosti. Duncan institut také mapuje současnou Metodu Duncan na území České republiky.